Internasjonalt

Seier til renholdsarbeidere ved Heron Tower i London


      16.August. London IWW Cleaners and Allied Industries Branch (IU 640).IWW London`s industriforbund for renholdsarbeidere (IF 640) avlyste tidligere i dag en planlagt demonstrasjon for bedre lønn og arbeidsforhold for renholdsarbeidere ved Heron Tower London. Dette fordi IWW har kommet til en avtale med kontraktøren ved Heron Tower, LCC Support Services ltd, som sikrer arbeiderne bedre lønn, en løsning på bemanningsproblemer og en slutt på urettmessige oppsigelser.

IWW hadde iverksatt en kampanje for å sikre arbeiderne minstelønn i tråd med London Living Wage, en minstelønn londons myndigheter har vedtatt. Kampanjen viste seg å bære frukt og IWW har nå inngått forhandlinger med LCC, om den videre gangen i annerkjennelse av klubben ved arbeidsplassen og praktiske løsninger på bemanningsproblemene. Alle renholdsarbeiderne ved Heron Tower er nå sikret minstelønn i henhold til London Living Wage.


Les mer HER.

Tilbake..